Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN


1 Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan consumenten, nader ook te noemen als klant of koper, in België waarbij Rc-heli.be als leverancier van producten optreedt.

2 Aanbiedingen/Producten

2.1 Alle aanbiedingen van Rc-heli.be zijn vrijblijvend, en zolang de voorraad strekt.

3 Overeenkomst

3.1 De definitieve koopovereenkomst tussen Rc-heli.be en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

4 Prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief 21% Belgische BTW en exclusief handlings-en verzendkosten en landspecifieke heffingen.

5 Bestellingen

5.1 Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij Rc-heli.be in België middels internet of e-mail. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant en  Rc-heli.be een (voorlopige) koopovereenkomst.

5.2 Per geplaatste bestelling(website) ontvangt u een bevestiging per e-mail. De klant is verantwoordelijk aan de hand van deze bevestiging de juistheid van zijn bestelling te controleren, en Rc-heli.be onmiddellijk op de hoogte te brengen indien deze onjuistheden bevat. Indien de klant binnen 1 uur na bestellen geen bevestigingsmail ontvangt, dient die zich te melden bij Rc-heli.be middels E-mail, zodat Rc-heli.be de klant alsnog op de hoogte kan brengen van de inhoud van zijn bestelling.

5.3 Het wijzigen van een bestelling is niet meer mogelijk zodra deze ingepakt en klaar voor verzending is gemaakt.

5.4 Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder ontvangstbevestigingen van betalingen(indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk niet leverbaar(indien van toepassing), pakket klaar voor verzending, etc. De klant draagt de verantwoording deze, en andere E-mails van Rc-heli.be vrijelijk te kunnen ontvangen.

6 Verzend- en rembourskosten

6.1 Alle prijzen van producten op de site van Rc-heli.be zijn exclusief verzendkosten.

6.2 De verzendkosten per levering zijn verschillend. U vind de diverse verzendmethoden en –kosten terug tijdens het bestelproces. Tijdens het bestelproces worden alle kosten overzichtelijk vermeld.

7. Levering en levertijd

7.1 Voor verzending van bestellingen maakt Rc-heli.be gebruik van een externe transporteur. Tot aan het moment van afleveren op het afleveradres draagt Rc-heli.be de volledige verantwoording in geval van (transport)schade, vermissing of diefstal.

7.2 Alle genoemde levertijden(website, E-mail) gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Rc-heli.be is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

7.3 Rc-heli.be levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot deelleveringen waarvan de kosten door Rc-heli.be worden gedragen.

7.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de verzending. Vermeld tijdens het afrekenen een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een mobiel nummer.

7.5 Vanwege de factor bezorgkosten is Rc-heli.be gerechtigd nogmaals verzendkosten te berekenen aan de klant, indien de transporteur de bestelling niet kan afleveren vanwege het aantoonbaar foutief invullen van adresgegevens door de klant.

7.6 Levering door Rc-heli.be vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Rc-heli.be anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Rc-heli.be. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

7.7 Indien een klant een (rembours)bestelling weigert bij aflevering door de transporteur, welke met in achtneming van bekwame spoed doch binnen dertig (30) dagen is geleverd, en waarbij de overeenkomst op initiatief van de klant, niet correct of tijdig is ontbonden, dan is Rc-heli.be gerechtigd €25,-administratiekosten in rekening te brengen.

7.8 Bij alle leveringen ontvangt de klant een duidelijke pakbon met daarop alle geleverde artikelen en een niet gespecificeerd totaalbedrag.

7.9 Zodra een pakket ons pand daadwerkelijk voor uitlevering verlaat ontvangt de klant kort daarna een E-mail met daarin een volledig gespecificeerde digitale factuur.

8 Veilig betalen

Rc-heli.be biedt verschillende manieren van elektronisch betalen.

8.1 Mastercard of Visa; Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor het betalen met Creditcard. U word hiervoor doorgeleid naar de beveiligde omgeving van onze betaal provider OGONE. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

8.2 Als u bankiert via Internet, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Hiervoor word u doorgeleid naar de beveiligde omgeving van onze betaal provider OGONE.

8.3 Vooruitbetalen: U betaald het verschuldigde bedrag volledig vooruit waarna wij tot levering overgaan zodra het volledige bedrag inclusief verzendkosten bij ons binnen is.

9. Afkoelingsperiode/Retour sturen producten

9.1 Producten, die u via Rc-heli.be heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. Het aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen dertig (30) dagen, na ontvangst door Rc-heli.be terugbetaald worden. De koper kan tevens binnen zeven (14)werkdagen de gehele bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Rc-heli.be berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele bestelling betaald Rc-heli.be, na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige aankoopbedrag binnen dertig (30) terug exclusief de door koper betaalde verzendkosten.

9.2 De kosten voor het retoursturen van enkele producten of de gehele bestelling naar Rc-heli.be worden altijd gedragen door de klant Niet-of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour aan afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zogenaamde afkoelingsperiode dient u binnen zeven (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@rc-heli.be

9.3 Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Rc-heli.be kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. De consument heeft recht op omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@rc-heli.be

9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt bij gewenste restitutie het betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen op uw bank-of girorekening gestort.

9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

9.6 Indien u producten aan Rc-heli.be wilt retourneren, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Rc-heli.be beneemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

9.7 Rc-heli.be stelt een retouradres in België ter beschikking, zodat de retourkosten voor de klanten van Rc-heli.be niet buiten normale proporties vallen.

10. Garantie

10.1 Op alle geleverde producten via Rc-heli.be gelden de normale fabrieksgaranties. Contractuele garantie gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

10.2 Indien een product bij aankomst defect is, stuurt u een e-mail naar info@rc-heli.be.

Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens, het order-en eventuele voorhanden zijnde serienummer. Indien de klacht word gehonoreerd wordt het product door Rc-heli.be kosteloos omgeruild mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de constatering van het defect, en in de originele verpakking verkeert.

10.3 Rc-heli.be behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen of te laten testen, alvorens tot omruiling over te gaan. Voor producten die tijdens een normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect raken geld dezelfde procedure. Mocht na onderzoek blijken dat het door u retour gezonden product geen defect vertoond, brengen wij wederom verzendkosten in rekening en €25,- onderzoek-en administratiekosten. Voor producten die buiten de garantieperiode vallen hebben wij geen faciliteiten die te repareren. Wij adviseren u daarom rechtstreeks bij de fabrikant een prijsopgave te laten doen voor een eventuele reparatie. Mocht dit onverhoopt op enige manier problemen opleveren, kunnen wij te allen tijde een vrijblijvend advies geven.

11. Onderzoeksplicht en nakoming

11.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op beschadigingen en/of gebreken, en dient ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren.

Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Rc-heli.be te melden.

11.2 Rc-heli.be is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan door het niet ontvangen van statusmails van Rc-heli.be.

12. Schadevergoeding

12.1 Rc-heli.be kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Rc-heli.be komen zijn: ziekte, in, uit-en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

12.3 Rc-heli.be is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak-en/of personenschade.

12.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Rc-heli.be ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle leveringen van Rc-heli.be waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Belgische recht van toepassing.

15. Persoonsgegevens

15.1 Rc-heli.be gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen, en het op de hoogte houden van de klant t.a.v.  betalingsverwerkingen, statusupdates, barcodemails, etc.

15.2 Rc-heli.be verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan voor het verwerken en afleveren van uw bestelling. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen met behulp van de toegezonden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

15.3 Rc-heli.be zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

16. Afwijkingen

16.1 Rc-heli.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.